Zapisy na przedmioty.
Wydział Filozofii i Socjologii

Najnowsze informacje:

  Informacja dla kierunku Filozofia:
Zapisy na semestr letni 2014/15 zakończone...
2015-03-04
więcej

Szanowni Państwo,

w związku z ostatecznym zamknięciem zapisów na fakultety w semestrze letnim 2014/15 i przekazaniem list do Dziekanatów, uprzejmie proszę o sprawdzenie swoich kont w systemie zapisów i zgłoszenie ewentualnych niezgodności do najbliższego piątku, 6.III.

Z poważaniem,
Piotr Konderak
Z-ca Dyrektora Instytutu Filozofii  Informacja dla kierunku Filozofia:
Dodatkowe zapisy na fakultety (20.II.2015)...
2015-02-17
więcej

Szanowni Państwo Studenci IF,

osoby które nie są jeszcze zapisane na fakultety będą miały możliwość samodzielnego dopisania się do istniejących kursów: w dn. 20.II na wszystkich fakultetach zostanie zwiększona liczebność uczestników. Proszę zatem dopisać się na wolne miejsca poprzez niniejszy system zapisów.
Jednocześnie informuję, że nie będzie możliwe przy tej okazji „przepisanie się”, tj. wypisanie z fakultetu i zapisanie na inny. Ewentualne przepisanie się będzie możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach po złożeniu podania z uzasadnieniem do Z-cy Dyrektora Instytutu Filozofii do końca lutego.

Proszę też wziąć pod uwagę, że aby wyeliminować sytuacje w których studenci po terminie zapisów byli dopisywani do „obleganych” fakultetów, nie będę uwzględniał indywidualnych podań o dopisanie do konkretnego fakultetu (z wyjątkiem dobrze udokumentowanych sytuacji losowych lub IOS).

Z poważaniem,
Z-ca Dyrektora Instytutu Filozofii
Piotr Konderak


  Informacja dla kierunku Filozofia:
Europeistyka I rok - zapisy na specjalności...
2015-01-12
więcej

Szanowni Państwo, studenci I roku europeistyki,

13.I.2015 otwarte zostaną zapisy na specjalności:

  • Zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna oraz
  • Zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna;

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z planami studiów dla specjalności przed dokonaniem wyboru. Każdy z Państwa powinien wybrać jedną z dwóch specjalności dla swojego kierunku.
Specjalności mają ograniczoną liczbę miejsc (choć sumarycznie wystarczy miejsc dla każdego z Państwa). Zapisy zostaną zamknięte 26.I.2015 – osoby, które nie zapiszą się do tego czasu zostaną przydzielone do mniej licznej specjalności.

Z-ca Dyrektora Instytutu Filozofii
dr Piotr Konderak  Informacja dla kierunku Filozofia:
Kognitywistyka I rok: zapisy na specjalności...
2015-01-12
więcej

Szanowni Państwo, studenci I roku kognitywistyki,

12.I.2015 otwarte zostaną zapisy na specjalności:

kognitywistyka:

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z planami studiów dla specjalności przed dokonaniem wyboru. Każdy z Państwa powinien wybrać jedną z dwóch specjalności dla swojego kierunku.
Specjalności mają ograniczoną liczbę miejsc (choć sumarycznie wystarczy miejsc dla każdego z Państwa). Zapisy zostaną zamknięte 26.I.2015 – osoby, które nie zapiszą się do tego czasu zostaną przydzielone do mniej licznej specjalności.

Z-ca Dyrektora Instytutu Filozofii
dr Piotr Konderak  Informacja dla kierunku Socjologia:
Socjologia II tura zapisów na sem. letni 2014/15
2015-01-08
więcej

Przypominamy, że trwa druga tura zapisów na sem. letni. Przedmioty na których było zbyt mało zapisanych osób zostały zablokowane, dlatego studenci na nie zapisani, do dnia 15 stycznia 2015r. powinni się z nich wypisać i zapisać na przedmioty które będą uruchomione.


  Informacja dla kierunku Filozofia:
Zapisy na fakultety w semestrze letnim r. ak. 2014...
2015-01-08
więcej

Szanowni studenci

 Instytut Filozofii uruchamia zapisy na fakultety  w semestrze letnim w roku akademickim 2014/2015. Na fakultet będzie można zapisać się wchodząc na stronę Instytutu Filozofii pod link: „zapisy na przedmioty” (http://zapisy.routenet.pl/).

Pierwsza tura zapisów prowadzona będzie w terminie od 15.12.2014 r. do 30.01. 2015 r. Studenci zobowiązani są do sprawdzenia w pierwszym dniu po ostatecznym terminie zapisów, czy wybrany fakultet będzie prowadzony (dolny limit studentów warunkujący uruchomienie przedmiotu wynosi 20 osób). Fakultety niespełniające powyższego kryterium będą zablokowane, a studenci zobowiązani do przepisania się na przedmioty uruchomione w terminie od 02.02.2015 r. do 13.02.2015 r.

Przed zapisaniem się na fakultet należy sprawdzić w planie studiów danego kierunku liczbę fakultetów, które należy zaliczyć w semestrze (http://syjon.umcs.lublin.pl/merv/major/list/). Za każdy fakultet prowadzony w Instytucie Filozofii student otrzymuje 3 punkty ECTS. Zapisanie się na fakultet obliguje studenta do jego zaliczenia, podobnie jak w wypadku zajęć obowiązkowych.  Informacja dla kierunku Socjologia:
Terminarz zapisów -socjologia sem. letni 2014/15
2014-12-10
więcej

I tura zapisów

08.12.14r.  - 15.01.15r.

II tura zapisów  (przepisywanie się z przedmiotów nieuruchomionych)

16.01.15r.-30.01.15r.

I rok st. stacjonarnych I stopnia

- 2 przedmioty do wyboru

II rok  st. stacjonarnych I stopnia

- 3 przedmioty fakultatywne;

- jeden przedmiot do wyboru

III rok  st. stacjonarnych I stopnia

- 1 przedmiot fakultatywny;

I rok  st. stacjonarnych II stopnia - każdy student powinien się zapisać na:

- 2 przedmioty fakultatywne;

- jedną specjalność

II rok  st. stacjonarnych II stopnia - każdy student powinien się zapisać na:

- 1 przedmiot fakultatywny;

Uwaga studenci II roku st. II stopnia w sem. letnim stopnia muszą zdobyć 6 pkt. ECTS z oferty zajęć fakultatywnych dla wszystkich kierunków studiów prowadzonych na WFIS lub z oferty zajęć prowadzonych na innym kierunku, lub z oferty zajęć ogólnouczelnianych.

Obowiązują górne limity  na zajęcia wybierane!!

Studenci, którzy mają jakikolwiek problem techniczny związany z zapisem powinni  natychmiast zgłosić go na adres mailowy support@e-mu.eu podając swoje dane -obowiązkowo  PESEL,   rok, tok  studiów.  Informacja dla kierunku Filozofia:
Informacja dotycząca zamkniętych fakultetów w sem....
2014-11-05
więcej

W związku z tym, że na niżej wymienione fakultety:
* Teorie symbolu
* Filozofia jako refleksja metafilozoficzna
* Znaczenie sceptycyzmu dla filozofii
* Podmiot i dobro
* Tradycyjne retoryki a współczesne formy perswazji
 zapisała się zbyt mała liczba osób, osoby zapisane na nie proszę o przepisanie się na inny, uruchomiony fakultet. By to umożliwić zwiększona została liczebność grup na pozostałych fakultetach (do 27 osób). 
Przypominam, że brak zapisu na odpowiednią liczbę zajęć fakultatywnych skutkuje niezaliczeniem semestru.
Obowiązująca liczba fakultetów w semestrze zimowym:
- filozofia, II rok: 4 fakultety (12 ECTS)
- filozofia III rok: 3 fakultety (9 ECTS)
- kognitywistyka I rok: 1 fakultet (3 ECTS)
- kognitywistyka II i III rok: 2 fakultety (6 ECTS)

Z poważaniem,
Piotr Konderak


  Informacja dla kierunku Filozofia:
Jak i komu zgłaszać problemy techniczne z systemem...
2014-10-07
więcej

Szanowni Państo studenci WFiS,

Problemy techniczne należy zgłaszać administratorowi systemu zapisów, panu Grzegorzowi Prusowi pod adresem support@e-mu.eu podając swój PESEL i kierunek/rok studiów wraz z opisem problemu. Czas reakcji administratora to max. 48 godzin. Jeśli do tego czasu problem nie zostanie rozwiązany, proszę kontaktować się z v-ce dyrektorami instytutów:

Instytut Filozofii: dr Piotr Konderak
Instytut Socjologii: dr Dominika Polkowska

Piotr Giza


  Informacja dla kierunku Filozofia:
Zapisy na fakultety - semestr zimowy 2014/15...
2014-10-03
więcej

Szanowni Państwo, studenci WFiS,

przypominam, że zapisy na fakultety trwają do 8.10.2014 (włącznie). Do tego czasu wszyscy, którzy mają w programie studiów przewidziane fakultety muszą się na nie zapisać. Brak zapisu na fakultety może w konsekwencji oznaczać niezaliczenie semestru.
Druga tura zapisów ma na celu umożliwienie przepisania się z fakultetów, które nie zostaną uruchomione na te, które się odbędą (warunek uruchomienia fakultetu: 20 osób uczestniczących).
Piotr Konderak


  Informacja dla kierunku Filozofia:
Uzupełniające zapisy na fakultety (18-21.II)...
2005-01-21
więcej

Szanowni Państwo,
osoby które nie są jeszcze zapisane na fakultety będą miały możliwość dopisania się do istniejących kursów: w dn. 18.II na (prawie) wszystkich fakultetach zostanie zwiększona liczebność uczestników (o 1 osobę). Proszę zatem dopisać się na wolne miejsca poprzez niniejszy system zapisów.
Jednocześnie informuję, że nie będzie możliwe przy tej okazji „przepisanie się”, tj. wypisanie z fakultetu i zapisanie na inny. Ewentualne przepisanie się będzie możliwe tylko na zasadzie „student za studenta” po złożeniu podania do Z-cy Dyrektora Instytutu Filozofii do końca lutego.
Proszę też wziąć pod uwagę, że aby wyeliminować sytuacje w których studenci po terminie zapisów byli dopisywani do „obleganych” fakultetów, nie będę uwzględniał indywidualnych podań o dopisanie do konkretnego fakultetu (z wyjątkiem dobrze udokumentowanych sytuacji losowych).
Z poważaniem,
Z-ca Dyrektora Instytutu Filozofii
Piotr Konderak


  Informacja dla kierunku Filozofia:
Zapisy na specjalności: europeistyka I, kognitywis...
2014-01-07
więcej

Szanowni Państwo, studenci I roku europeistykikognitywistyki,

7.I.2014 otwarte zostaną zapisy na specjalności:

europeistyka:

  • Zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna oraz
  • Zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna;

kognitywistyka:

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z planami studiów dla specjalności przed dokonaniem wyboru. Każdy z Państwa powinien wybrać jedną z dwóch specjalności dla swojego kierunku.
Specjalności mają ograniczoną liczbę miejsc (choć sumarycznie wystarczy miejsc dla każdego z Państwa). Zapisy zostaną zamknięte 20.I.2014 – osoby, które nie zapiszą się do tego czasu zostaną przydzielone do mniej licznych specjalności.

Z-ca Dyrektora Instytutu Filozofii
dr Piotr Konderak

Created by e-mu.eu.


  Logowanie do systemu

  Login:
     
  Hasło:
     
               
 Zapomianłeś loginu lub hasła ?
 Formularz rejestracji dla studentów I roku